Работни карти по БЕЛ

Споделям работни карти по Български език и литература, някои от тях са ми за работа с ученици, изоставащи от учебния материал по проекта „Без звънец”, но много лесно могат да се адаптират като упражнения за по-бързи ученици, наградки в часа или да се променят езиковите задачи, така че да са съобразени с индивидуалните особености на конкретно дете. Зная, че ще бъда разбрана най-пълно за някои от задачите от колеги, които са срещали билингвизъм. През последните 2 години установявам, че деца, които продължително време са били в чужбина, срещат същите трудности / в случая не знаят кое е „във”, кое „до, срещу”...и т.н./ .  

С удоволствие използвах предложените кръстословички от Миленка, благодаря ти, мила! Колкото повече маркери създаваме, толкова по-трайно се усвоява езика от такива деца. И така.. ето работните карти.

 Раб карта 3 БЕ 2.doc

Четене1 раб карта.doc

Работна карта БЕЛ.doc

 

Раб карта 2 БЕЛ.doc