Кулски поетичен панаир

2011   2011


ОБЩИНА КУЛА И НЧ "ПРОСВЕТА-1882" - гр. Кула, обл. Видин

ОРГАНИЗИРАТ

ОСМИ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ


     В конкурса могат да участват поети от цялата страна с най-много три непубликувани стихотворения.

Творбите, напечатани в три екземпляра, поставени в голям плик,  съпроводени от малък, запечатан плик с имената, адреса и телефон на автора, трябва да бъдат изпратени най-късно до 25 юли 2011 г. на адрес:

3800, гр. Кула, обл. Видин
ул. "Възраждане", № 21
НЧ “Просвета-1882”, с надпис “За конкурса”.

Малкият плик трябва да съдържа също актуална снимка и

кратки данни за автора, които ще се използват от организаторите

за издаване на поетичен сборник.

Ще бъдат раздадени следните награди:

Първа  –  200 лева;
Втора   –  150 лева;
Трета   –  100 лева.

Журито ще присъжда и допълнителни награди и поощрения.

Наградите ще се връчат на победителите по време на осмия “Кулски поетичен панаир”, който ще се проведе на 19 и 20 август 2011 г. в гр. Кула. Одобрените от журито участници в конкурса ще получат персонални покани.

Повече подробности за конкурса и поетичния панаир можете да научите

на телефони: 0938 / 3 2171 – НЧ "Просвета-1882" - гр. Кула,

0885 32 32 90; 0895 70 49 42 - Маргарита Вълчева и

 0895 57 11 69 – Елефтерия Филипова

 

От организаторите