Изворът на доброто

    Скъпи колеги, тук открих да цари възрожденски дух. Благодаря за протегнатата ръка на всеки, който публикува и споделя тук, така ще продължи да свети факелът на добротата. Какво по-ценно от това да правиш добро, като помагаш и на други, за да може децата ни да растат усмихнати и уверени?!

    Ще споделя какво правя с четвъртокласниците, което да ги провокира да откриват най-хубавото, защото който го носи в сърцето си, той умее и да го открива. За целта правя анкета, като карам всеки ученик от класа да напише за останалите най-хубавото срещу името му /идеята е на една американска учителка/. Обобщавам резултатите и накрая на годината им ги връчвам. Прилагам един пример за ориентация. Тъй като го правя с доста випуски вече, някои от предишните ми ученици споделят, че в трудни моменти са посягали към този лист, сякаш в него е скрита вълшебна сила.. Дано ви хареса! 

 katrin.doc