Игра-тест по ИТ

 Една аркадна игра за упражняване на някои термини по ИТ. И благодаря на Вили Дафчева за идеята за такива игри преди време!

http://classtools.net/widgets/quiz_8/8hpVc.htm