Поетичен конкурс в Кула

В конкурса могат да участват поети от цялата страна с най-много три непубликувани стихотворения.

Вижте повече подробности в самата обява. Пожелавам успех на желаещите! 

Objava_KPP2010.doc