elleoo e - Публикации

 

Преглед:
 

Обучение чрез игри

Интересна образователна платформа за обучение чрез игри. Повече за платформата ще прочетете в самия сайт. 
http://kahoot.com/welcomeback/
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET