В ПОЛЗА НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ - SOS по телефон 116 111

 

 

В ПОЛЗА НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ - SOS по телефон 116 111

 

 

 

    Винаги съм се чудела как дъщеря ми (която е на 12 г.) успява да отработва типичните за един тийнейджър ежедневни проблеми и дали това не е някаква вродена мъдрост. Наскоро обаче сподели, че отвреме-навреме се обажда на телефона за деца 116 111 и споделя неща от живота си, които иначе би могла и с мен да сподели. Първоначално ми стана леко неприятно, тъй като усетих, че някакъв си телефон ме измества от традиционно заета от мен територия, но всъщност нещата бяха по-прости. Тя и досега споделя с мен, въпросът е, че наистина има неща, които предпочита да си останат нейна интимна малка тайна.

            Всъщност, взех активно участие в създаването на телефона 116 111, няма какво да ви лъжа, драги приятели, без да очаквах, че съвсем скоро собственото ми дете ще стане активен потребител.

            Какво представлява 116 111? Това е телефон за информиране, консултиране и помощ на деца с единен хармонизиран номер в европейски мащаб. В цяла Европа тези цифрички са познати като детски телефон. България е третата страна след Латвия, Чехия и Унгария, която е внедрила този телефон. Това се случи през 2009 г. м.октомври, когато за първи път в кол-центъра на линията се получи сигнал за свободно.

            За да стартира 116 111 бяха необходими няколко години упорит труд. Първоначално трябваше да си изградим визия за телефона и какви цели ще поставим пред него. След това да поискаме разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията, която със свое решение през месец май 2008 г. предостави на ДАЗД телефон от обхват 116 111 за да го развива.

После поискахме да се измени българското законодателство в тази насока. Днес в чл.17а, т.17 от Закона за закрила на детето е въздигната основната функция на председателя на Държавната агенция за закрила на детето да изгради и да поддържа 116 111, а в глава VІІІ от Правилника за прилагане на същия закон е развита цялостната дейност на екипа, който работи в кол-центъра.

            След тази промяна започна практическата работа по телефона – изграждане на кол-център с необходимата техника, софтуер, техническа свързаност към телекомуникационните оператори и т.н., а накрая подбрахме еки от консултанти, които да отговарят на обажданията. Консултантите не са случайни хора, всичките до един с специалисти в подпомагащите професии – психолози, семейни консултанти, клинични психотерапевти и др. Общо са 15 на брой, 1 координатор и 1 асистент-координатор, като всички те работят по график на 3 смени така, че да се осигури непрекъснатост на линията – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. По този начин се гарантира качественото и адекватно обслужване на обаждащите се към 116 111.

            Повече информация за телефона можете да намерите на сайта на линията, както и на сайта на ДАЗД:

 

http://www.116111.bg/

 

http://sacp.government.bg/

 

И още нещо - в §41 от Закона за закрила на детето се казва, че всички детски, здравни и образователни заведения (училища, детски градини, школи, специализирани институции за деца, болници, поликлиники и т.н.), в това число и доставчиците на социални услуги за деца са длъжни в срок до 6 месеца от м. февруари 2009 г. да поставят на видно място в заведението информация за 116 111. Каква ще е формата и видът на информацията, зависи от директора на съответната институция. Надявам се да са го направили!

:))