Животът, вселената и всичко останало

Интересна гледна точка за живота, вселената и всичко останало.Виж също:
The Mysterious Stranger - Wikipedia