ДАЛИ ТОВА Е ЛЮБОВТА...

 

                    Едва ли всичко е минало,

                    потънало в бяла тъма,

                    едва ли и нашите спомени

                    са сън,несънуван в нощта.

 

                    Разпалваме старите въглени,

                    заспали във наште сърца...

                    Едва ли всичко е минало-

                    не искам да вярвам в това!

 

                    Студените устни,целувани

                    със толкова нежност и страст,

                    изстрадано в болките щастие,

                    покрито със слоеве прах...

 

                    ...и ласките с обич отдавани,

                    несрещащи отклик сега...

                    Не вярвам,че всичко е минало-

                    не мога да вярвам в това!

 

                    Дали виновен само аз съм?!

                    Виновна ли е възрастта?

                    Или пък просто той-Живота

                    си прави с нас тъй зла шега?!

 

                    Дали подмятани в житейски шемет

                    не сещаме,че нашата вина

                    на другия донася много болка...

                    Дали това е Любовта?!