Аферата "Джакпот" - 4

Част II
Операция “Катарзис”


Две седмици по-рано. Белия дом
Малко преди края на редовното сутрешно заседание на вратата се почука.

Влезе един агент на ЦРУ, който остави някаква папка с документи на масата пред шефа си и безшумно излезе.

- Това беше всичко за днес, благодаря Ви, дами и господа ! – каза Президентът и стана от мястото си.
- Господин Президент, считам, че тази информация се нуждае от вниманието Ви ! Шефът на ЦРУ – Доналд Смит се беше приближил до Президента и му подаваше донесената току-що папка.
- Да отидем в кабинета ми за да говорим на спокойствие – с лека досада каза Президентът, и придружен от Директора на ЦРУ напусна стаята.
След като прехвърли няколко от намиращите се в папката документи с гриф “Секретно от особена важност!”, Президентът погледна въпросително към Смит :
- Проверете тази информация и ми докладвайте до 24 часа !
- Да, сър ! - отговори по военному Смит и излезе без да каже нито дума повече.
……………………………………………………………………………

На другия ден в 10 часа сутринта Доналд Смит докладваше с плътния си и спокоен глас в личния кабинет на Президента.
- Вчера в 9,45 часа на адреса на електронната поща на Президента на САЩ бяха изпратени сканирани копия от строго секретни документи за операция на тайните служби на Република Румелия.
По план на 22.11.1999 година трябва да започне първото официално посещение на г-н Президента в тази страна.
Страната е с население от около 8 милиона души. Бивш сателит на СССР.
В момента страната се управлява от дясното правителство на Алианса за демокрация. След хиперинфлация и обезценяване на местната валута е въведен валутен борд. Правителството е подало молба за членство в НАТО и Европейския съюз.
Изпращачът на документите не може да бъде детайлно локализиран и идентифициран, тъй като е използвал сложна програма за да прикрие следите си. За да се изпрати информацията са използувани хиляди анонимни пощенски кутии на сървъри по целия свят и по този начин изпращачът е скрил местонахождението си. Но сме почти сигурни, че източника се е намирал на територията на Западна Европа.
Документите, които ни бяха изпратени са сканирани копия от доклади на контра-разузнавателната служба на Република Румелия – Националната служба за сигурност, по операция “Катарзис”.
От информацията, която получихме до момента, тази операция е била завършена в началото на месец октомври.
В момента работим по психологическия профил на изпращача, който се е подписал като Икар. Предполагаме, че заема висок пост в йерархията на тайните служби.
До започване на посещението остава малко време и ще Ви предоставим всяка допълнителна информация, до която можем да се доберем, както и психологическия портрет на Икар.
Препоръчваме на срещата с Президента и Министър-председателя на Румелия те да бъдат запознати с информацията и да им бъде изискана допълнителна такава.
- Благодаря, Доналд ! Можеш да вървиш - каза Президентът и замислено запали пурата, която докато слушаше премяташе от едната в другата си ръка.

Докато пътуваше към Лондон за среща с британския премиер, президентът Клибърн получи грама от Доналд Смит, която имаше следното съдържание:

“Строго секретно !”

Нашите специалисти направиха психологически профил на евентуалния изпращач на секретните документи :
Бял мъж, вероятно служител на тайните служби в Румелия.
Ръководител от средно или високо ниво.
Хладнокръвен, професионалист, с много добри познания в областта на компютърните науки.
Вероятно е преминал през обучение в западноевропейска страна.
Владее перфектно английски език. Построяването на изреченията показва, че най-вероятно е работил на дипломатически пост извън страната си. По някаква причина е разочарован от политиката на управляващата партия, или от посоката в която върви страната му.
Допускаме, че е възможно и да е лично засегнат от действие на своите началници.
При нови разкрития ще Ви информираме своевременно.
                               Доналд Смит.
 
                                          Предишна        Следваща