"Гласуване за конкурса 2Р"

Моля всички, които ще се включат в гласуването да използват специално създадения за това постинг "Гласуване за конкурса 2Р", като посочват най-доброто според тях по следния начин:

1 място - произведение - автор
2 място - произведение - автор
3 място - произведение - автор

Поощрителна награда:
1.автор
2.автор
3.автор
За поощрителните награди не се посочва произведение, а само автор!

Гласуването започва в 00 ч.01м. на 18 март и ще приключи в 24.00ч. на 20 март.
Внимание: Гласовете подадени преди и след този срок няма да се зачитат!

В гласуването могат да участват само РЕГИСТРИРАНИТЕ потребители на БгЛог!
Ще се зачитат само гласовете подадени в постинга "Гласуване за конкурса 2Р"

След това има думата журито!