Полет


Всеки може да полети нанякъде.
Но само "нагоре" е вярната посока...