Поверие


Когато умре човек - една звезда пада от небето.
А когато умре кит изчезва ли цяла галактика?