Живот


Животът ни заглъхва като ехо...
Но сам избираш - да гориш или да тлееш.