За можещият всичко...

- Кой си ти?

 - Можещият. - отвърнал.

- И какво можеш?

- Всичко.

- Ами можеш ли да направиш така, че да стане залез? Така обичам цветовете на залеза.

- Разбира се.

- Ама наистина, сега веднага...!

- Не, разбира се.

- Защо не?

-Можещият всичко е преди всичко много мъдър. Той не се втурва през глава за всяка прищявка. Той умее да чака.

-Какво да чака? - попитал разочорован.

-Обсотоятелствата да станат благоприятни, за да се изпълнят желанията.

 (цитирано по памет от "Малкия принц")

 Какви са вашите желания и имате ли търпение да чакате?