+1 1 глас

подредено

За първи път е всичко на местото си.
Понякога дори ми липсва хаоса, за кратко.