Историята на света в 200 или по-малко думи

това е историята на света според един астрофизик...с малко нескопосан превод, но поне звучи научно, надявам се


Квантова флуктуация. Инфлация. Експанзия. Силно ядрено взаимодействие. Анихилация частица-античастица. Производство на деутерий и хелий. Пертурбации на плътността. Рекомбинация. Излъчване на абсолютно черно тяло. Локална контракция. Формиране на клъстери. Рейонизация. Бурна релаксация. Вириализация. Формиране на галактики. Турбулентна фрагментация. Контракция. Йонизация. Компресия. Мътен водород. Формиране на масивни звезди. Деутерийно възпламеняване. Ядрен синтез на водорода. Водородно изчерпване. Контракция на сърцевината. Разширяване на обвивката. Ядрен синтез на хелия. Ядрен синтез на въглерода, кислорода и силикона. Произвеждане на желязо. Свиване. Експлозии на супернови. Разпръскване на метали. Формиране на звезди. Експлозии на супернови. Формиране на звезди. Кондензация. Преформиране на планети. Диференциация на планети. Втвърдяване на земната кора. Отделяне на летливи газове. Кондензация на водата. Дисоциация на водата. Производство на озон. Поглъщане на ултравиолетови лъчи. Фотосинтетични едноклетъчни организми. Окисление. Мутация. Естествен подбор и еволюция. Дишане. Клетъчна диференциация. Сексуално възпроизводство. Фосилизация. Изследвания на нови земи. Изчезване на динозаврите. Експанзия на бозайниците. Заледяване. Изявяване на хомо сапиенс. Животинско доминиране. Производство на храна. Цивилизация!
Нововъведения. Изследвания. Религия. Воюващи нации. Възход и падение на империи. Изследвания. Колонизация. Данъчно облагане без избирателна система. Революция. Конституция. Избори. Експанзия. Индустриализация. Възстания. Еманципация. Прокламация. Изобретения. Масова продукция. Урбанизация. Емиграция. Световно възпламеняване. Организация на нациите. Право на вот. Депресия. Световно възпламеняване. Експлозии на ядрени бомби. Обединени нации. Изследване на космоса. Убийства. Лунни екскурзии. Смирение. Компютъризация. Организация на световната търговия. Тероризъм. Интернет експанзия. Съединение. Разпадане. Създаване на Световната мрежа. Композиция. Екстраполация?


 Eric Schulman.
Annals of Improbable Research ,
Volume III, Number 1, January/February 1997, page 27