Свобода на волята

Имаме ли свобода на волята или всичко е предопределено?