Игри плюс дискусия


Игрите често са придружени от дискусия. Тези две интегрални средства (игри плюс дискусия) подпомагат участниците да работят върху тяхната връзка, както и да им се предоставя познание. Този процес е уникален, защото самите учащи творят това знание като резултат на тяхната интеграция в играта. Така те поемат новата информация, концепции и умения бързо и се обучават с удоволствие. Метододът засилва естественото човешко желание да се учи и изследва.

Посетете ни: FACEBOOK