Липсвате ми... - фоторазказ

 Липсвате ми...
(Учен на конференция...)