Липсвате ми... - фоторазказ


Липсвате ми

Учен на конференция и още нещо....