Броилка ( конкурс общност " Предучилищна педагогика")

С уважение към всички детски учители, без чиито труд се обезмисля нашия. За първи път влизам във вашата общност и не познавам порядките тук, но си позволявам да споделя с вас една презентация, изработена за първокласници, но подходяща и за деца от предучилищна възраст.

Броилка.ppt