Halloween

Наслушах се на спорове чуждопоклонници ли сме като отбелязваме Хелоуин. Темата е застъпена в часовете по английски език и естествено е да обогатим знанията си за чуждите култури. Овладява се лексика, свързана с празника, което пък води до усъвършенстване на езиковите компетентности. Емоциите също не са за подценяване. Ето как ние отбелязахме празника! Хич не ни хрумва да пренебрегваме българските празници и традиции. Напротив, чувстваме се по-богати, че знаем и за чуждите! Със самочувствие споделяме опита си с европейски партньори!