Положителна самооценка

Много ми допаднаха възгледите на консултант мениджъра Любов Георгиева Образованието през призмата на новите деца – 15.07.2010 за мисията на учителя да влиза в час с идеята да формира положителна самооценка у детето. Онагледих с постери за класната стая Аз мога.pdf