Да обменим опит

Колеги, според вас кой е най-удачният начин за делене на първокласниците в паралелки?