Shapes

 И моят прочит на темата по учебника Blue skies.

Shapes.ppt