Малко дебилски въпроси...

Щото не съм социалист, ми се ще да попитам господата управляващи ето какво:

След като у нас е толкова добре, а у тях (в Европата де) толкова лошо, защо у тях е толково добре, а у нас толкова лошо?

И още един дебилски въпрос:

Как стана така, че от година на година сме по-добре, а от ден на ден все по-зле?