Да организираме най-масовото рекордно гласуване в историята на България!

Да организираме най-масовото рекордно гласуване в историята на България!

Явно е, че врагът ни прави всичко възможно, за да не гласуваме! Как ще отговорим ние на този пореден удар? Защо не с организиране на най-масовото РЕКОРДНО ГЛАСУВАНЕ на демократрични парламентарни избори в историята на България, а защо не и в ЕС. Ако постигнем такава РЕВОЛЮЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ, МОЖЕМ да ги затрием в историята всичките от тройната мафия. Ще ударим тежко бюджета за купуване на гласове. Можем да променим хода на историята!
Нека всеки един родолюбив отговорен българин се включи в тази масова инициатива. Нека да ги изненадаме, да ги ударим здраво, както никога до сега. После сме на морето и ще отпразнуваме края на тройната мафия.. на морето .. на това море, което е останало от строежи и заменки..