Какво е маркетинг на съдържанието?

Тъй като маркетингът на съдържание е свързан с разказване на истории, а хората разказват истории толкова дълго, колкото могат да говорят. Нашето внимание винаги ще бъде насочено към тези, които разказват страхотни истории.

Та маркетинг на съдържанието или контент маркетинг, може да се определи като стратегически маркетингов подход, фокусиран върху създаването и разпространението на ценно, подходящо и последователно съдържание, за да привлече и задържи ясно определена аудитория - и в крайна сметка да стимулира печеливши действия на клиентите.


Това означава, че маркетингът на съдържание е дългосрочна стратегия,  която се фокусира върху изграждането на здрава връзка  с вашата целева аудитория, като им предоставя висококачествено съдържание, което е много подходящо за тях постоянно.

В крайна сметка, когато клиентите вземат решение за покупка, тяхната лоялност вече зависи от вас. Те ще закупят вашия продукт  и ще го предпочетат пред опциите на конкурентите.

За разлика от еднократната реклама, маркетингът на съдържание показва, че всъщност се грижите за клиентите си.

Днес, повече от всякога, хората искат да се чувстват така, сякаш те е грижа за тях. Светът е по-силен и шумен от всякога, а вниманието е най-ценният ни ресурс.