ПРОДЪЛЖЕНИЕТО: Аз разбирам баба си без речник!

Тъй като вече трудно се зареждат коментарите, играта продължава тук.

Правила


Всеки казва дума и ако другите не успеят да отговорят в рамките на 24 часа, той си пише 1 точка. А иначе този, който отговори правилно в определения срок, също получава точка.

Поредност

Всеки може  да дава думи за отгатване - не е необходимо да е отгатналпредишна  дума.  В един и същи момент може да има повече отедна дума за  разгадаване.

Времетраене на играта

Първоначално я обявяваме за един месец, след което ще обявим победителите.

До момента не са решени думите:

Бушник Малешка(Гигенец)

Капичкам    Копа   (Куиин Блъндър)

Царственик(Шогун)

Пепкам