+2 4 гласа

От горе надолу

                                                              Към една трилогия.....Двама щастливци летят в небосвода, поглеждат към мене.


Отгоре видяна, кажете, какво съм: мравка,
                                                                     червей
                                                                          или  торен бръмбар?