За.... (2)

Запуши устата на разума:

не мога да чувам сърцето си...