Pragiana My Love

Така Я наричам, и въпреки че е "просто" град, всъщност не е, не само, не е просто струпване на сгради и скупчване на хора на определено времепространство, а напротив - живо същество, при това жена...Жена, с всичките си капризи, често променливи настроения, и отношения вариращи от ултимативно разтапяща нежност и топла, уютна любов до свирепа суровост, ненавист и демонична безмилостна безжалостност. Още отдавна разбрах, че и е повече от писнало и повече от дошло до гуша от многохилядномилионните тълпи от консуматорско изсмуквателско настроени туристи, които просто идват да вкусят, вземат, грабват и отнесат нещо със себе си, и именно поради това гарда и е постоянно високо вдигнат. И ако не внимаваш - а и ако тя те намрази от самото начало, в един рязък миг би могла да те смаже, срине, смачка, смеле и изплюе на разпокъсана аморфна каша от кървящи парчета. Видял съм го с очите си. Но разбира се, това е просто само един аспект.

С времето се научих да я приближавам постепенно и внимателно, спечелвайки доверието и любовта и, с понякога плахи, понякога решителни стъпки. Научих се да преглъщам горчилката и сълзите, болката и мечтите и да постоянствам в даването и отдаването, приноса и търпението...С времето тайните двери на душата и сърцето и се отварят и разкриват, доверието и любовта нараства, и тя показва все повече и повече красивите си лица, страни, тайни потайности и мъдри, добре пазени скъпоценности.

Прагияна, моя любов !

Обичам те, БлагоДаря ти от все сърце, и все душа, любима !

28 Март 2014
Прагияна city !