***

Вървя напред и поглеждам през рамо
Защото, знам че изхода е там
Условието е да бъдем двама
Но аз съм тук и пак съм сам

Защото търсих на место неподходящо
И лутах се в безвремието лудо
И времето летеше и избяга
Но въпреки това не стана чудо

Човекът, които бие камбаната
История с кръвта си пишем
Гонгът поставил края на драмата
Аз сам съм, но все още дишам.