Какво научих за България през VII - XIV в.

Обобщителният ми урок по учебника на С.Стоянова