За "Образованието и смисълът на живота"

Пристигна ми от Америка една книжка, която бързам да ви препоръчам, скъпи съблогъри.

Казва се Образованието и смисълът на живота, авторът е Джиду Кришнамурти - индиец, голям духовен учител.

Ето как преведох 3 изречения, които ме развълнуваха страшно много:

Education is not merely a matter of training the mind. Training makes for efficiency, but it does not bring about completeness. A mind that has merely been trained is the continuation of the past, and such a mind can never discover the new. That is why, to find out what is right education, we will have to inquire into the whole significance of living.

Образованието не е просто въпрос на трениране на ума. С тренирането може да се постигне ефективност, но не и пълнота. Ум, който е бил подложен само на трениране, ще бъде продължение на миналото и не ще може никога да открие новото. Ето защо, за да разберем какво е правилно образование, ще ни се наложи да да изследваме в дълбочина цялостния смисъл на живота.

 

Повече неща от тази книга можете да прочетете в блога на Величка Стефанова. (Писала го е онзи ден!!), а аз ви препъръчвам живо да си я купите, защото на български я има.

(За делото на Кришнамурти говори и този постинг тук в Образование.)