*****

Не отдръпвай ръка от лицето ми!
                     Изгаряй ме с пръсти!
Не отделяй устни от моите!
                     Остави следи от страст!
Не отлепяй тялото си от моето - ще се разкъсаш!
Не затваряй очи!
Гледай ме!
Обичай ме!
Не проклинай деня, в който си ме срещнал!
Ще си останеш жигосан от любовта ми!