mailVU

По проект "Стремеж към качество в образованието" 8.колеги от 54.СУ"Св.Иван Рилски"се обучавахме във Великобритания. Моят курс беше "Образователната технология днес". Едно много просто приложение за смартфон, което има и десктоп версия, ни препоръчаха - mailVU - прави видео. Безплатно, няма реклами и е съвместимо с всички операционни системи. Не мога да демонстрирам филмчетата, които получавам на имейла от третокласниците си, защото средата е защитена. Вече две задачи изпълняват с това приложение вкъщи по човекът и природата - за тела, вещества и техните свойства. И друг трети клас от училище ми се довери, снимат вкъщи и пращат на учителката си. Всеки ученик намери начин да покаже газообразно тяло, а някои детски идеи са впечатляващи.