Кабала на челната страница на Розали

В електронното издание на женското списание Розали бе поместена статия на тема Кабала - наука за творението . Факт е че от 4-5 години насам Кабала предизвика световен интерес сред женското съсловие – за тези които са наблюдавали конгреса в Берлин е станало ясно че главоломно нараства броят на жените занимаващи се с Кабала. Защо ли? Причината е че женската част се намира до много по-голяма близост с природата. Тя изисква много по-голямо напълване (много повече желания са разкрити в нея) отколкото мъжът. Жената (за тези от вас които са стигнали на това ниво) усеща нестабилността и недостига който и се подава в този свят. Тя търси начин как да напълни себе си, как да усети удовлетворение, вътрешно напълване от дадено събитие. От своя страна мъжът е като малко дете, по-трудно осъзнава каква е реалността и се радва на малки и постоянни желания. Поствам статията – а за тези жени които намират трудно удовлетворение мога да им препоръчам мислено да не затварят себе си срещу Кабала, защото вътрешното винаги ще ги тласка към по-голямо напълване. Мъжете на този етап са безнадеждни и трудно би достигнало какво и да е от това което Кабала крие вътре в себе си:

Кабала – наука за творението

Напоследък това учение се разпространи във всички социални пластове на човешкото общество. Защо през XX в. вратите на Кабала се отвориха за всички? Какво представлява всъщност Кабала?


Кабала е наука и същевременно с това учение за постигане на божественото, от което произлиза всичко на този свят. Чрез Кабала, човек може да се докосне до истината и да разбере причините за всичко ставащо в света, може да овладее сили и знания, за да управлява своята съдба, достигайки абсолютното и всеобхватно познание.

Много хора са чували, че Кабала е тайно учение. Именно тази скритост и тайнственост е причина за възникване около Кабала на много слухове, невежи разсъждения и изводи. Чак в края на ХХ в. е получено разрешение за разкриване на знанията в науката Кабала.

Кабала се занимава само с духовни понятия, т.е. само с това, което става по-високо от нашия свят, което е неосезаемо от нашите пет сетива и се намира извън тях във висшия свят. Но имената на обектите, силите и действията във висшия свят Кабала взима от нашия земен език. Това се налага поради факта, че ние нямаме думи да изразим неземните понятия. Но тъй като всеки обект от висшия свят слиза, като сила в нашия свят и поражда обект в нашия свят, кабалистът, който живее едновременно в двата свята, виждайки тази връзка описва висшия свят, използвайки имената на обектите от нашия свят.

За тези, които не са едновременно в двата свята, описанията на кабалистите им изглеждат, като описания на земни действия, въпреки, че  Кабала описва само духовния свят.
Използването на непознати думи - понятия води до неправилни представи и въображения. По тази причина Кабала ни забранява да си представяме, каквато и да било връзка между обектите в нашия свят и техните духовни корени. Това е  причината Кабала да бъде забранена толкова много години та чак до наши дни: развитието на човека е било недостатъчно, за да може той да престане да си представя всякакви духове, вещици, ангели и т.н., там където се говори за съвършено други неща.

Стълба на развитие на човешките желания, която обуславя нивото, до което сме достигнали и дали сме готови за Кабала.

Желанията на човека са разделени на пет стъпала:

  • първични желания - секс, храна.
  • втория етап на развитие на желанията - това е стремежа към богатство.
  • третия етап на развитие на желанията - стремеж към власт и слава.
  • четвъртия етап на развитие на желанията - стремеж към знания.
  • петия етап на развитие на желанията - стремеж, към духовното, към Твореца.


Необходимостта от секс и храна в Кабала се определят, като животински потребности, тъй като те се изпитват и от животните. Даже намирайки се напълно изолиран от други хора човека изпитва глад и стремеж към продължение на рода.
Желанията за богатство, власт и знания това са вече човешки желания. За да може да удовлетвори тези свои желания на човека му е необходимо да се намира сред себе подобни - в човешко общество.

Човека се ражда и започва процеса на развитие на животинските му и човешки желания. Идва момент, когато той разбира, че реализирайки тези желания той не се чувства удовлетворен. Подсъзнателно той усеща, че трябва да се стреми, към нещо друго, но какво точно той не може да осъзнае веднага, защото то се намира извън границите на осезаемия от него свят.

В Кабала това ниво на желанията се нарича-желание за духовна светлина или душа на човека.


Предмета на изследване на науката Кабала е общата душа наречена "Адам". Тази духовна конструкция се състои от 600 000 частички, като всяка от тях се дели на още много частици, които съдържат в себе си земни желания.

Кабала учи човека, как да получи висшата светлина и с нея да изпълни изцяло душата си т.е. всичките си желания, както сърдечни така и духовни.

Това е възможно, тъй като всички наши желания са създадени от самата светлина. Само непосредственото напълване със светлина е в състояние да ни удовлетвори.

25.06.2009/Блага Димитрова