Искам да ...

Искам да напиша нещо, но не знам какво..
Искам да крещя, но не мога, защото нямам глас... Депресията ме е стиснала здраво с две ръце за гърлото... Отдавна не ми се беше случвало..

Уравновесен човек съм все пак.. Бях решила, че няма да пиша мрънканици в блога си. Но.. Ами толкова сдухано не ми е било от много време.

Въобразих си, че мога да получавам това, което искам, срещу това, което давам. Толкова колкото искам - срещу толкова колкото давам. Поискаха ми нещо в замяна, което не исках да дам. Което беше много повече и по-различно от това, което си бях представила. Позволих си да повярвам, че може да същестува чисто и искрено удоволствие при общуването между двама. Не, може би не съм го повярвала, но не съм искала да го видя и да си го призная.

Тъй че се сгромолясах от най-високото в най-ниското. Там където си не просто прозрачен, а те виждат, но не възприемат присъствието ти. Там, където те забелязват, но всъщност не признават съществуването ти...

Дори не мога да повярвам, че съм до толкова разстроена, че отделям на тази случка цял пост...