Теория за стълбата - Основи

Преди да стигнем до същината на теорията за стълбата, нека представим няколко леми.

Лема 1: Всеки път, когато срещате някого, вие му правите бърза преценка. Как става това, зависи от вашия пол, ето така:


http://gallery.bglog.net/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=42271&g2_serialNumber=1


Трябва да се отбележи, че това не е напълно съзнателен процес. За да изясним нещата, ще приведем следния пример за това, какво всъщност се случва:
- Боб среща Джейн
- След това Боб среща Кони

Според теорията на стълбата ситуацията е следната:
1. Боб среща Джейн
2. Боб я оценява според горните критерии
3. Боб я поставя върху стълбата
4. Боб среща Кони
5. Боб я оценява според горните критерии
6. Боб я поставя върху стълбата над Джейн

Можете да познаете, че е станало така, защото Боб твърди: "Бих искал да чукам Джейн, но не колкото бих искал да чукам Кони". Мисля, че всеки е чувал това или нещо подобно достатъчно пъти, така че приемаме идеята за очевидна и преминаваме нататък. Може би си мислите: "Ами какво става с Джейн и Кони?" Ще ги обсъдим след малко.

Следва част 3 - Система за оценяване при жените.

Предишна част