+2 4 гласа

За да остане природа в България

Унищожават се безценни природни ресурси из цяла България. Беззаконията в Рила продължават. Предстои пускането на лифта "Пионерска - Рилски езера", който е построен в нарушение на редица български и европейски закони без необходимите разрешения и оценка за въздействие върху околната среда. Министерството на околната среда и водите узакони застрояването на едно от последните девствени места по Черноморието, ивицата между Царево и Синеморец, като съгласува 85% урбанизиране на крайбрежната територия на природен парк "Странджа". Стартира проектът "Супер Перелик" в Родопите, община Смолян, който ще бъде 10 пъти по – голям от Банско. Продължават "заменките" на гори из цяла България. Държавата заменя в ущърб на обществения интерес горски масиви из цяла България, които стават собственост на строителната и дърводобивната мафия, на чужди офшорни компании с нечисти интереси и капитали с неясен произход.

Бихме искали тази „акция" да бъде не само на природозащитните организации, но на всички движения и хора, които са част от гражданското общество. Да излезем и да вдигнем шум както за природата, така и за социалните и културни проблеми, за икономическата малфункция на Българското общество, корупцията и липсата на законност и държавност. Проблемите с природата са само част от последствията от днешните действия, които ще решат съдбата на бъдещите поколения.

Нека заедно защитим най – ценното, което притежаваме – нашата природа и правото си на глас в държавата! Елате на 07.10 с будилници, свирки, крачетала, звънци, музикални инструменти и всякакви други източници на шум, за да събудим гражданското съзнание и изкараме обществото от дрямката на апатията и отчаянието. Нека бъдем истинско солидарно общество! Заедно можем да спасим българската природа!