Countries and nationalities

countries_nationalities.pptПривет, колеги! Предлагам ви 1 презентация за държавите и националностите- разработена е по учебника "Energy" за 5 клас (Unit 1). Включила съм слайд с упражнение за произношение /ударени и неударени срички/.На учениците се раздават работни листи със задачи, които изпълняват по време на презентацията. Приятен ден!

 Worksheet_countries.doc