At the supermarket

Привет, колеги! След чудесната презентация на Ели, с която представя на третокласниците новата лексика за храната , и аз ще се опитам да кача и моята презентация (с приставката Mouse Mischief ), в която съм включила лексикални и граматични упражнения по темата.At the supermarket