Animals

Привет, колеги! Ето 1 моя презентация по учебника "Energy" за 6клас (Unit4).Предназначена е за преговор и усвояване на нова лексика, свързана с темата за животните; учениците се запознават с употребата на т.нар. "нулев член"; преговарят се и формите на прилагателните имена в сравнителна и превъзходна степен.Кратка беседа и 3-минутен видеоклип за животните въвеждат учениците в темата на урока. Подходящите графични изображения и звукови ефекти улесняват запаметяването на новата лексика.На учениците са раздадени работни листи със задачи, включени в презентацията.Включен е и слайд с всички нови думи в урока.  Animals.ppt