За тази група - Бизнес Обяви

Можете да използвате групата за лични и корпоративни обяви.

Моля съблюдавайте общите правила за публикации в БГЛОГ.

За сега публикуването в група Бизнес Обяви е безплатно, но окончателните условия ще се установят след по-широка дискусия с всички потребители на БГЛОГ.

Рекламните блокове на гугъл са собственост на БГЛОГ, но рекламните площи могат да бъдат предоставени на трети лица и компании.