Къде е Кърпичката ? (18+ аудитория, моля!)

Моля открийте къде и как се крие кърпичката ! Награда 10 2-литрови бири Каменица! Отговор - "в дясната ръка е!" - не се приема за адекватен, трябва повече обяснение!