0 0 гласа

Чиста

Във ваната измих тялото.
Душата обаче остана кална.