+3 3 гласа

Ледена стена

Ледена стена около себе си съграждам.
На теб оставям единствения пламък ключ...