+5 5 гласа

Граница

В душата - дива, бясна, разкъсана, кървава...мъртва.
В огледалото - спокойна, нежна, творяща, добра...жива.